Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone

Zakończone

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.:

„30+ w drodze do zatrudnienia (I)"

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2015-2020, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim.

Wartość projektu: 669 300,00, zł, w tym dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego: 568 800,00 zł.

Projekt skierowany jest do osób, które ukończyły 30 roku życia i są zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem zakwalifikowane do I profilu pomocy lub II profilu pomocy należące co najmniej do jednej z następujących grup:

- osoby powyżej 50 roku życia,

- kobiety,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby o niskich kwalifikacjach.

Działania przewidziane w projekcie:

- Pośrednictwo pracy dla 56 osób;

- Poradnictwo zawodowe (w tym IPD) dla 71 osób;

- Staże zawodowe - do 6 miesięcy dla 18 osób;

- Prace interwencyjne dla 18 osób;

- Doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy dla 10 osób;

- Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 15 osób;

- Szkolenia dla 10 osób.

Okres realizacji projektu: 01.05.2015 r. - 31.03.2016 r.

Rekrutacja:

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się w miesiącu lipcu 2015 r. Osoby bezrobotne zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do zgłaszania się do swoich doradców klienta.

UWAGA

Rekrutacja do projektu została zakończona z dniem 31.12.2015 r.

Liczba wyświetleń: 2324
Rejestr zmian
Autor: Tomasz Milewski
Opublikował(a): Tomasz Milewski (2014-03-31 14:16:47)
Zredagował(a): Tomasz Milewski (2016-05-13 12:15:32)