Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » 30+ w drodze do zatrudnienia (IV)

30+ w drodze do zatrudnienia (IV)

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.:

„30+ w drodze do zatrudnienia (IV)"

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2015-2020, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim.

Wartość projektu: 691 045 zł, w tym dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego: 587 388 zł.

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

Projekt skierowany jest do osób, które ukończyły 30 roku życia i są zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem zakwalifikowane do I profilu pomocy lub II profilu pomocy należące co najmniej do jednej z następujących grup:

- osoby powyżej 50 roku życia,

- kobiety,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby o niskich kwalifikacjach.

Działania przewidziane w projekcie:

- Poradnictwo zawodowe (w tym IPD) dla 63 osób;

- Staże - do 6 miesięcy dla 15 osób;

- Prace interwencyjne dla 21 osób;

- Doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy dla 10 osób;

- Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 12 osób;

- Szkolenia dla 5 osób.

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Arkusz kalkulacyjny Harmonogram wsparcia RPO 2018-09-14 106kB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 1274
Rejestr zmian
Autor: Tomasz Milewski
Opublikował(a): Tomasz Milewski (2018-09-14 15:15:14)