Jesteś tutaj: Strona główna » Trwające » W drodze do sukcesu II

W drodze do sukcesu II

projekt
Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.:
„W drodze do sukcesu II"

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.
Celem projektu jest poprawa sytuacji społecznej oraz przywrócenie możliwości uzyskania zatrudnienia 40 osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu wysokomazowieckiego poprzez zapewnienia w okresie od I 2020 do końca II 2021 r. kompleksowego wsparcia z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji społecznej i zawodowej.

Wartość projektu: 639 955,62 zł, w tym dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego: 537 905,62 zł.
Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. -28.02.2021 r.
Pomoc w ramach projektu skierowana jest do osób bezrobotnych zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem.
Działania przewidziane w projekcie:
- Praca socjalna,
- Wsparcie psychologiczne,
- Poradnictwo zawodowe (w tym IPD),
- Szkolenia,
- Staże.
Szczegółowe informacje można uzyskać w:
Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem, ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, e-mail: biwy@praca.gov.pl, www.pup-wysokiemazowieckie.pl, tel. 86 275 86 12
Powiatowym Centrum Pomocy Rodziny w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie, e-mail: pcprwysmaz@poczta.onet.pl, www.pcprwysokiemazowieckie.pl, tel. 86 306 72 08

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument docx Kwestionariusz rekrutacyjny.doc 2020-04-15 134.98kB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 1060
Rejestr zmian
Autor: Tomasz Milewski
Opublikował(a): Tomasz Milewski (2020-04-15 10:41:13)