Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (IV)

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (IV)

 

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (IV)"

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem w 2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizuje projekt skierowany do osób bezrobotnych z powiatu wysokomazowieckiego pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (IV)".Celem szczegółowym POWER jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Cel główny projektu brzmi: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim.

Wsparciem w ramach projektu planuje się objąć 102 uczestników (50% kobiet) w wieku 18-29 lat (tj. do ukończenia 30 roku życia) bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem jako osoby bezrobotne, którym ustalono I lub II profilu pomocy, i które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Zgodnie z definicją osoby NEET przyjętą w POWER 2014-2020 - za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki: 1) nie pracuje, 2) nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani 3) nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r.-31.12.2018 r.
Planowana kwota wydatków projektu wynosi 944 379,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 795 923,00 zł.

W ramach projektu przewiduje się zrealizowanie następujących formy wsparcia:

- staże - 36 osób,

- prace interwencyjne - 36 osób,

- szkolenia indywidualne - 10 osob,

- środki na podjęcie działalności gospodarczej - 10 osób,

- refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy – 10 osób.

Projekt zakłada również, przewidziane w POWER 2014-2020 jako obligatoryjne wsparcie, objęcie wszystkich uczestników projektu pomocą w postaci ustalenia profilu pomocy, przygotowania IPD i realizacji pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego.

Głównym rezultatem projektu będzie efektywność zatrudnieniowa wśród grupy docelowej (podjęcia pracy) na następującym poziomie (z wyłączeniem osób otrzymujących środki na podjęcie działalności gospodarczej):

- 39% wśród osób z niepełnosprawnościami i/lub osób długotrwale bezrobotnych i/lub osób o niskich kwalifikacjach,

- 54% wśród uczestników niekwalifikujących się do powyższej grupy.

Opracował: Adam Buciński

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Harmonogram wsparcia 2018-11-28 324.12kb POBIERZ
Liczba wyświetleń: 1081
Rejestr zmian
Autor: Tomasz Milewski
Opublikował(a): Tomasz Milewski (2018-09-26 15:11:49)
Zredagował(a): Tomasz Milewski (2018-11-28 13:27:25)