Jesteś tutaj: Strona główna » Trwające » 30+ w drodze do zatrudnienia (V)

30+ w drodze do zatrudnienia (V)

Logo RPO WP

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.:
„30+ w drodze do zatrudnienia (V)"

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2015-2020, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.
Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim.
Wartość projektu: 752 622 zł, w tym dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego: 639 729 zł.
Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
Projekt skierowany jest do osób, które ukończyły 30 roku życia i są zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem zakwalifikowane
do I profilu pomocy lub II profilu pomocy należące przede wszystkim do co najmniej do jednej z następujących grup:
- osoby powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach.
Działania przewidziane w projekcie:
- Staże - do 6 miesięcy dla 41 osób;
- Prace interwencyjne dla 42 osób;
- Doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy dla 5 osób;
- Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 5 osób;
Nabór na poszczególne formy wsparcia będzie prowadzony do wyczerpania miejsc.

Numer kontaktowy: 862758612

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Arkusz kalkulacyjny Harmonogram wsparcia RPO 2019-06-07 99.5kB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 1271
Rejestr zmian
Autor: Tomasz Milewski
Opublikował(a): Tomasz Milewski (2019-06-07 13:46:39)