Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » W drodze do sukcesu

W drodze do sukcesu

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.:

 

„W drodze do sukcesu”

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Celem projektu jest poprawa sytuacji społecznej oraz przywrócenie możliwości uzyskania zatrudnienia 40 osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu wysokomazowieckiego poprzez zapewnienia im kompleksowego wsparcia z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji społecznej i zawodowej.

Wartość projektu: 595 935,00 zł, w tym dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego: 505 295,00 zł.

Okres realizacji projektu: 01.02.2018 r. -28.02.2019 r.

Pomoc w ramach projektu skierowana jest do osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy (osoby oddalone od rynku pracy) zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem.

Działania przewidziane w projekcie:

- Praca socjalna,

- Wsparcie psychologiczne,

- Poradnictwo zawodowe (w tym IPD),

- Szkolenia,

- Staże.

Szczegółowe informacje można uzyskać w:

Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem, ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, e-mail: biwy@praca.gov.pl, www.pup-wysokiemazowieckie.pl, tel. 86 275 86 12

Powiatowym Centrum Pomocy Rodziny w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie, e-mail: pcprwysmaz@poczta.onet.pl, www.pcprwysokiemazowieckie.pl, tel. 86 275 35 68

 

Liczba wyświetleń: 1315
Rejestr zmian
Autor: Tomasz Milewski
Opublikował(a): Tomasz Milewski (2018-03-12 15:30:33)
Zredagował(a): Tomasz Milewski (2018-03-27 09:11:31)