Jesteś tutaj: Strona główna » Trwające » Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (V)

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (V)

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem w 2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizuje projekt skierowany do osób bezrobotnych z powiatu wysokomazowieckiego

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim (V)"

Cel główny projektu brzmi: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim.

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r.-31.12.2019 r.

 

Planowana kwota wydatków projektu wynosi 974 349,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 821 181,00 zł.

 

Wsparciem w ramach projektu planuje się objąć 105 uczestników w wieku 18-29 lat (tj. do ukończenia 30 roku życia) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem jako osoby bezrobotne należące do kategorii NEET tj. spełniające łącznie trzy warunki: 1) nie pracują, 2) nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani 3) nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w okresie ostatnich 4 tygodni).

W ramach projektu przewiduje się zrealizowanie następujących formy wsparcia:

- staże - 40 osób,

- prace interwencyjne - 37 osób,

- szkolenia indywidualne - 8 osob,

- środki na podjęcie działalności gospodarczej - 10 osób,

- refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy – 10 osób.

Projekt zakłada również, przewidziane w POWER 2014-2020 jako obligatoryjne wsparcie, objęcie wszystkich uczestników projektu pomocą w postaci ustalenia profilu pomocy, przygotowania IPD i realizacji pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego.

Nabór na poszczególne formy wsparcia będzie prowadzony do wyczerpania miejsc.

Numer kontaktowy: 862758612

 

Opracował: Adam Buciński

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Arkusz kalkulacyjny Harmonogram wsparcia 2019-06-07 95kB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 1147
Rejestr zmian
Autor: Tomasz Milewski
Opublikował(a): Tomasz Milewski (2019-02-01 11:07:00)
Zredagował(a): Tomasz Milewski (2019-06-07 12:34:45)