Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » 30+ w drodze do zatrudnienia (III)

30+ w drodze do zatrudnienia (III)

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.:

„30+ w drodze do zatrudnienia (III)"

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2015-2020, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wysokomazowieckim.

Wartość projektu: 725 252 zł, w tym dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego: 616 464 zł.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

Projekt skierowany jest do osób, które ukończyły 30 roku życia i są zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem zakwalifikowane
do I profilu pomocy lub II profilu pomocy należące co najmniej do jednej z następujących grup:

- osoby powyżej 50 roku życia,

- kobiety,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby o niskich kwalifikacjach.

Działania przewidziane w projekcie:

- Poradnictwo zawodowe (w tym IPD) dla 65 osób;

- Staże zawodowe - do 6 miesięcy dla 17 osób;

- Prace interwencyjne dla 20 osób;

- Doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy dla 10 osób;

- Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 14 osób;

- Szkolenia dla 4 osób.

Liczba wyświetleń: 1770
Rejestr zmian
Autor: Tomasz Milewski
Opublikował(a): Tomasz Milewski (2017-07-07 11:39:25)