Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+

Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+

 

„Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+”

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem rozpoczął realizację projektu „Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+” realizowanego w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami Pracy w Bielsku Podlaskim, Hajnówce i Siemiatyczach w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020 (RPO WP); Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa; Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

 

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 168 osób bezrobotnych od 30 roku życia z terenu powiatów bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego i wysokomazowieckiego do końca kwietnia 2017 roku poprzez zastosowanie usług i instrumentów rynku pracy.

Przewidywana liczba uczestników z każdego powiatu wyniesie 42 osoby.

Uczestnikami projektu w PUP w Wysokiem Mazowieckiem będą osoby bezrobotne od 30 roku życia zakwalifikowane do profilu pomocy I (bezrobotni aktywni) lub II (tzw. wymagający wsparcia) należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

- kobiety,

- osoby długotrwale bezrobotne (osoby bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy),

- osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem co najwyżej średnim zawodowym).

 

Z ogólnej liczby uczestników/uczestniczek projektu z terenu działania PUP w Wysokiem Mazowieckiem:

  • co najmniej w 50 % stanowić będą osoby o niskich kwalifikacjach – 21 osób,
  • co najmniej w 50 % stanowić będą osoby o długotrwale bezrobotne rozumiane jako osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie ponad 12 miesięcy – 21.

Osoby bezrobotne mogą skorzystać z następujących instrumentów i usług rynku pracy:

  • Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania – 168 osób,
  • Warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy – 168 osób,
  • Staże - 168 osób.

Głównym rezultatem projektu będzie efektywność zatrudnieniowa wśród grupy docelowej (podjęcia pracy) na następującym poziomie:

- 35% osoby długotrwale bezrobotne,

- 36% bezrobotne osoby o niskich kwalifikacjach,

- 43% uczestnicy niekwalifikujących się do żadnej z powyższych grup.

 

Okres realizacji projektu: 01.03.2016 r. – 30.04.2017 r.

 

Wartość projektu: 1 632 360 zł, w tym wartość dofinansowania z EFS: 1 387 506 zł

 

Rekrutacja do projektu:

marzec – kwiecień 2016

 

 

Osoby bezrobotne zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do z:

Liderem:

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem

ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie

http://pup-wysokiemazowieckie.pl,

86275 86 12

 

Partnerami:

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim

ul. 3 Maja 17, 17-100 Bielsk Podlaski

http://pupbp.pdt.pl, 858332713, 14

Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce

ul. Piłsudskiego 10A, 17-200 Hajnówka

http://puphajnowka.pl, 856829610

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach

ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze http://pup.siemiatycze.sisco.info, 856566013

 

Liczba wyświetleń: 2870
Rejestr zmian
Autor: Tomasz Milewski
Opublikował(a): Tomasz Milewski (2016-05-13 12:20:08)