Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » 30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy

30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy

„30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy"

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem rozpoczął realizację projektu „30 – latkowie atrakcyjni na rynku pracy” realizowanego w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami Pracy w Bielsku Podlaskim, Hajnówce i Siemiatyczach w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020 (RPO WP); Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa; Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

 

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 160 osób bezrobotnych od 30 roku życia z terenu powiatów bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego i wysokomazowieckiego do końca maja 2018 roku poprzez zastosowanie usług i instrumentów rynku pracy.

Przewidywana liczba uczestników z każdego powiatu wyniesie 40 osób.

Uczestnikami projektu w PUP w Wysokiem Mazowieckiem będą osoby bezrobotne od 30 roku życia zakwalifikowane do profilu pomocy I (bezrobotni aktywni) lub II (tzw. wymagający wsparcia) należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

- kobiety,

- osoby długotrwale bezrobotne (osoby bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy),

- osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem co najwyżej średnim zawodowym),

- osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia,

- osoby niepełnosprawne

Z ogólnej liczby uczestników/uczestniczek projektu z terenu działania PUP w Wysokiem Mazowieckiem:

  • co najmniej w 50 % stanowić będą osoby o niskich kwalifikacjach – 20 osób,
  • co najmniej w 50 % stanowić będą osoby o długotrwale bezrobotne rozumiane jako osoby pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie ponad 12 miesięcy – 20 osób.

Osoby bezrobotne mogą skorzystać z następujących instrumentów i usług rynku pracy:

  • Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania,
  • Warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy,
  • Szkolenie zawodowe: prawo jazdy kat. C, kat. C+E z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną,
  • Staże.

 

Okres realizacji projektu: 01.05.2017 r. – 31.05.2018 r.

 

Wartość projektu: 1 499 184 zł, w tym wartość dofinansowania z EFS: 1 424 184 zł

Powiat wysokomazowiecki: 374 796 zł, w tym EFS 356 046 zł

 

 

Realizatorzy:

Liderem:

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim

ul. 3 Maja 17, 17-100 Bielsk Podlaski

http://pupbp.pdt.pl, 858332700

 

 

 

 

 

 

Partnerami:

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem

ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie

http://pup-wysokiemazowieckie.pl, 862758612

Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce

ul. Piłsudskiego 10A, 17-200 Hajnówka

http://puphajnowka.pl, 856829610

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach

ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze http://pup.siemiatycze.sisco.info, 856566013

 

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Arkusz kalkulacyjny Harmonogram wsparcia 2017-10-03 128kB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 2775
Rejestr zmian
Autor: Tomasz Milewski
Opublikował(a): Tomasz Milewski (2017-07-07 11:44:17)
Zredagował(a): Tomasz Milewski (2017-10-03 10:03:42)