Jesteś tutaj: Strona główna
ARCHIWUM STRONY: Stan treści i plików z dnia: 2021-06-16 14:21:20

Kontakt do urzędu pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. 1 Maja 8
18-200 Wysokie Mazowieckie
woj. podlaskie

NIP:722-106-82-99

tel. 86-2758612
fax 86-2758613

Adres strony : https://wysokiemazowieckie.praca.gov.pl/
Adres strony BIP: http://bip.pup-wysokiemazowieckie.pl/
Adres ESP: www.epuap.gov.pl

Adresy poczty e-mail: biwy@praca.gov.pl

Godziny funkcjonowania Urzędu: (pn.) 8:00 - 16:00
(wt. - pt.) 7:30 - 15:30

Godziny przyjmowania klientów: (pn - pt) 8:00 - 15:00

Korespondencja z Urzędem

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:

  • imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
  • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu) tej osoby,
  • przedmiot sprawy, której dotyczy korespondencja.

 

Komórka organizacyjna

Imię i nazwisko

Nr pokoju

Telefon

Zakres udzielanych informacji

Sekretariat

 

Ewelina Michalska

15

86 2758612

86 2758613

 Obsługa sekretariatu

 FAX

Dyrektor

Anna Milewska

16

86 2758612
86 2758610

 

Z-ca Dyrektora

Elżbieta Skrzypczak

14

86 2758611

 

 

Dział Organizacyjny

 

Bogusława Jabłońska

 

86 2758614

Kierownik Działu, Kadry

Anna Grądzka

10

86 2758615

Informacje statystyczne, szkolenia

Tomasz Milewski

10

86 2758616

Obsługa informatyczna, statystyka

Dział Finansowy

Zdzisława Gołaszewska

12

86 2758629

Główna Księgowa, budżet

Marzena Podbielska

11

86 2758630

Płace prac., Fundusz Pracy

Emilia Ostrowska

11

86 2758631

EFS

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Adam Buciński

7

86 2758622

Spec. ds. programów -ref. kosz. wyposaż. lub doposaż. st. pracy

Marcin Ostrowski

7

86 2758633

Spec. ds. rozwoju zawodowego-szkolenia, dotacje

Danuta Roszkowska

6

86 2758619

Pr. interw., rob. publiczne, prace społ. użyteczne

Artur Grabowski

6

86 2758620

Staże

Mariola Żochowska

3

86 2758634

Poradnictwo i doradztwo zawodowe

Ewa Perkowska

9

86 2758621

Pośrednictwo pracy

Marzena Bagińska

9

86 2758624

Pośrednictwo pracy, EURES

Karolina Korszlak

9

86 2758623

Pośrednictwo pracy

Joanna Jamiołkowska-Wójciak

8

86 2758617

Doradca zawodowy

Agata Jarząbek

5

86 2758636

Pośrednictwo pracy

Sylwia Żukowska

5

86 2758618

Poradnictwo i doradztwo zawodowe

Dział Ewidencji i Świadczeń

Monika Nurczyk

1

86 2758628

Rejestracja,

Ewa Niemyjska

17

86 2758625

Kierownik Działu, Obsługa bezrob., zasiłki

Elżbieta Kochaniec

17

86 2758626

Obsługa bezrob., zasiłki

Grzegorz Ignaczuk

17

86 2758627

Obsługa bezrob., zasiłki

 

 
Liczba wyświetleń: 15215
Rejestr zmian
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:31:57)
Zredagował(a): Tomasz Milewski (2021-04-01 15:16:27)